Προϊόντα: Ποιοτικά και οικονομικά

Θερμοστάτες χώρου

θερμοστάτης χώρου

Ψηφιακοί θερμοστάτες θέρμανσης χώρου εξοικονόμησης ενέργειας
έως 25% εξοικονόμηση με απλή αντικατάσταση του θερμοστάτη χώρου

Ειδικά μοντέλα για κάθε περίπτωση με επιλογή μεταξύ απλών ή προγραμματισμένων μοντέλων & με ή χωρίς on/off boiler.

Θερμοστάτες χώρου υπάρχουν πολλοί. Στους απλούς μηχανικούς θερμοστάτες, ένα έλασμα διαστέλλεται ή συστέλλεται και κλείνει η ανοίγει επαφή. Επίσης, οι θερμοστάτες αυτοί έχουν και διακόπτη ON-OFF, καταργώντας στην θέση OFF την λειτουργία του θερμοστάτη.

Επίσης υπάρχουν και θερμοστάτες ηλεκτρονικοί, με πλακέτα και κυκλώματα και με μεγάλη ευαισθησία θερμοκρασίας. Ακόμη, υπάρχουν και περισσότερο περίπλοκοι θερμοστάτες χώρου, με φωτεινό πίνακα ή πίνακα υγρών κρυστάλλων, με προγραμματιστή ωρών χρήσης για υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες χώρου.

Όλοι οι θερμοστάτες χώρου τοποθετούνται σε ύψος περίπου 1,70 από το πάτωμα, σε σημεία που δεν επηρεάζονται από τις ακτίνες του ήλιου και από ζεστά ή θερμά ρεύματα αέρος. Οι περισσότεροι θερμοστάτες χώρου, έχουν ενδεικτική λυχνία (λαμπάκι), που αν συνδεθεί σωστά ηλεκτρικά ο θερμοστάτης, πρέπει να ανάβει όταν απαιτείται θέρμανση και να σβήνει, όταν η θερμοκρασία του χώρου, έχει φτάσει την θερμοκρασία που επιλέξαμε.

 

siemensimit

aubeseltron

 

θερμοστάτες mohlenoff