Προϊόντα: Ποιοτικά και οικονομικά

Φίλτρα νερού Γεώτρησης

Τα φίλτρα σίτας σειράς Ο, είναι οικονομικά και απλά φίλτρα τα οποία χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση κυρίως ανόργανων σωματιδίων σε ελαφρώς επιβεβαρυμένα νερά. Χρησιμοποιούνται επίσης ως δευτερεύοντα φίλτρα σε συστήματα φίλτρων για την προστασία του δικτύου σε περίπτωση βλάβης (ως εφεδρικά).

Δεν συνιστώνται σε πολύ επιβεβαρυμένα νερά και σε οργανικά φορτία. Η εγκατάσταση είναι απλή ακολουθώντας την διεύθυνση των βελών. Η κατεύθυνση της ροής είναι από μέσα προς τα έξω κατά μήκος του εσωτερικού στοιχείου, ως εκ τούτου τα αιωρούμενα στερεά συσσωρεύονται πάνω στην εσωτερική επιφάνεια της σίτας, ενώ οι ειδικές φλάντζες στεγανοποίησης σε συνεργασία με το στοιχείο στα άκρα αυτού παρέχουν τέλεια στεγανοποίηση αυτού μέσα στο το φίλτρο.

Ο καθαρισμός του στοιχείου γίνεται χειροκίνητα, αφαιρώντας το από το φίλτρο και με την πίεση του νερού ή την βοήθεια βούρτσας το καθαρίζουμε. Σε μοντέλα τα οποία λειτουργούν με παλινδρομική βούρτσα ανοίγουμε απλώς την βάνα καθαρισμού και παλινδρομούμε την βούρτσα για να καθαρίσουμε το στοιχείο.


Τα φίλτρα σίτας σειράς Κ γνωστά ως υδροκυκλωνικά φίλτρα έχουν το ειδικό χαρακτηριστικό, της φυγοκεντρικής πλάκας. Το εξάρτημα δίνει το πλεονέκτημα της καλύτερης απόδοσης στην φίλτρανση για μεγαλύτερες ποσότητες ανόργανων σωματιδίων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρωτεύοντα φίλτρα όπως επίσης και ως δευτερεύοντα σε συστήματα με υδροκυκλώνες για καλύτερα αποτελέσματα. Λόγο της πλάκας φυγοκεντρισμού και έχοντας  την δυνατότητα να εγκαταστήσουμε ένα σύστημα βούρτσας περιστροφικής τα καθιστούν πολύ αποδοτικά στην φίλτρανση και εύκολα στην λειτουργία τους.

Η εγκατάσταση είναι απλή ακολουθώντας την διεύθυνση των βελών. Η κατεύθυνση της ροής είναι από μέσα προς τα έξω κατά μήκος του εσωτερικού στοιχείου, ως εκ τούτου τα αιωρούμενα στερεά συσσωρεύονται πάνω στην εσωτερική επιφάνεια της σίτας, ενώ οι ειδικές φλάντζες στεγανοποίησης σε συνεργασία με το στοιχείο στα άκρα αυτού παρέχουν τέλεια στεγανοποίηση αυτού μέσα στο το φίλτρο.

Ο καθαρισμός του εσωτερικού στοιχείου μπορεί να γίνει χειροκίνητα, αφαίρεση του από το φίλτρο και ψεκασμό με νερό ή με τη βοήθεια βούρτας. Στα μοντέλα που λειτουργούν με βούρτσα (περιστροφική ή παλινδρομική) απλά ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης και χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε το στοιχείο. Το βούρτσισμα γίνεται κατά τη διαδικασία του φιλτραρίσματος χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει η ροή του νερού στην εγκατάσταση.


Οι λιπασματοδιανομείς αποτελούν μία απλή μέθοδο διανομής λιπάσματος σε αγροτικές εφαρμογές αλλά και σε εφαρμογές πρασίνου. Λειτουργούν με την πίεση του νερού και δεν χρειάζονται εξωτερική πηγή ενέργειας.

Είναι εύκολοι στην χρήση και την συντήρηση. Συνδέονται με το κεντρικό αγωγό διανομής νερού σε by-pass σύνδεση. Προτείνεται στην έξοδό του να εγκατασταθεί ένα φίλτρο σίτας για να κρατήσει τυχόν αδιάλυτα σωματίδια από το λίπασμα.


Οι Υδροκυκλώνες ή αμμοδιαχωριστές σειράς Υ χρησιμοποιώντας την φυγοκεντρική δύναμη είναι η καλύτερη λύση για τον διαχωρισμό μεγάλων ποσοτήτων άμμου από το νερό. Χρησιμοποιούνται ως πρωτεύοντα φίλτρα πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση σε εφαρμογή.

Η εγκατάστασή τους είναι κάθετα. Το νερό εισέρχεται στο υδροκυκλώνα μέσω της εφαπτομενικής εισόδου η οποία δημιουργεί μια ελικοειδή ροή κατά μήκος των τοιχωμάτων του φίλτρου. Η φυγόκεντρος δύναμη διαχωρίζει τα μη επιθυμητά σωματίδια και την άμμο και τους ωθεί προς τα τοιχώματα του διαχωριστή άμμου. Τα εν λόγω σωματίδια κλίνουν προς τα κάτω και μέσα στο θάλαμο συλλογής, ενώ το καθαρό νερό κινείται προς τα πάνω και εξέρχεται μέσα από την πάνω έξοδο.
Ο θάλαμος συλλογής καθαρίζεται απλά ανοίγοντας την βάνα αποχέτευσης για λίγα δευτερόλεπτα.


Τα συστήματα φίλτρανσης τύπου ΚΕ αποτελούνται από έναν υδροκυκλώνα και ένα φίλτρο σίτας (Ο, Κ) ή φίλτρο δίσκων. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατακράτηση - φίλτρανση μεγάλων ποσοτήτων άμμου (ανόργανα σωματίδια). Κυρίως τοποθετούνται σε νερά με προέλευση από γεώτρηση ή πηγάδια.

   Το σύστημα είναι μία αυτοτελής μονάδα η οποία μπορεί να εγκατασταθεί αμέσως στο δίκτυο εφαρμογής (άρδευση, επεξεργασία και άλλα). Όταν νερό εισέλθει στον υδροκυκλώνα η φυγοκεντρική δύναμη αναγκάζει τα σωματίδια να περιστραφούν στα τοιχώματα με μεγάλη ταχύτητα σε εφαπτόμενη κατεύθυνση. Τα σωματίδια συγκεντρώνονται στον θάλαμο περισυλλογής στο κάτω μέρος του υδροκυκλώνα. Το νερό το οποίο έχει καθαριστεί από τα μεγάλα και βαριά σωματίδια περνά στην έξοδο για να φιλτραριστεί από το φίλτρο σίτας ή δίσκων και να απαλλαχτεί από τα ποιο ψιλά και ελαφρότερα σωματίδια. Το σύστημα διαθέτει και υποδοχές για υδρολίπανση ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονάδα υδρολίπανσης ή χλωρίωσης ( λιπασματοδιανομέας, δοσομετρική αντλία).