Προϊόντα: Ποιοτικά και οικονομικά

Μετρητής πετρελαίου

μετρητής πετρελαίου

Τα ροόμετρα MPS (MPS & MPS Plus) της εταιρίας Metricon αποτελούν όργανα μέτρησης του όγκου υγρού
που διέρχεται μέσα από αυτά. Η αρχή λειτουργίας τους είναι η γνωστή αρχή χρήσης υπερήχων με τη μέθοδο της μέτρησης του χρόνου διάδοσης ενός ηχητικού κύματος μεταξύ δύο σημείων διαφορετικής θέσης κατά μήκος της ροής.

Η διαφορά του χρόνου διάδοσης του ηχητικού κύματος μεταξύ των σταθερών αυτών
σημείων όταν αυτό διαδίδεται προς τη μία και στη συνέχεια προς την άλλη διεύθυνση κατά τη κατεύθυνση
της ροής, είναι ανάλογη της ταχύτητας του υγρού. Με την ολοκλήρωση στο χρόνο της ταχύτητας
υπολογίζεται ο συνολικά διερχόμενος όγκος υγρού από μέσα του.

Οι μετρητές MPS, εκτός της μέτρησης του συνολικά διερχόμενου όγκου υγρού
ενσωματώνουν και άλλες λειτουργίες, ειδικά για χρήση σε καύσιμα, όπως:

  • Ανίχνευση Αέρα στη παροχή του καυσίμου.
  • Ανίχνευση Νερού στο καύσιμο.
  • Μέτρηση και ανάστροφα (αφαιρεί όγκο σε περίπτωση αναρρόφησης καυσίμου)
  • Μέτρηση της θερμοκρασίας του καυσίμου.
  • Αναγωγή όγκου στον όγκο που θα είχε το καύσιμο σε θερμοκρασία 15°C.
  • Εύκολη, ταχύτατη και ασφαλής προσαρμογή σε σειρά με την είσοδο παροχής του φρεατίου
  • Σύστημα πλήρως φορητό, με λειτουργία μπαταρίας.
  • Δεν εμποδίζει τη ροή του καυσίμου (δεν περιέχει έλικες ή άλλης μορφής μηχανικά κινούμενα μέρη).
  • Οθόνη 32 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, 2 γραμμών με κείμενο στην Ελληνική γλώσσα.