Προϊόντα: Ποιοτικά και οικονομικά

Βιολογικοί καθαρισμοί

Η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. διαθέτει μια πλήρη σειρά βιολογικών καθαρισμών του οίκου REWATEC που μπορούν να καλύψουν ανάγκες αστικών λυμάτων από 2 μέχρι και 300 μόνιμων κατοίκων. Οι βιολογικοί καθαρισμοί της REWATEC δεν απαιτούν προσθήκη μικροοργανισμών για τη λειτουργίας τους μιας και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και να διαχειρίζονται αυτόματα τη λυματολάσπη του βιολογικού καθαρισμού.

Το απαραίτητο μικροβιακό φορτίο αναπτύσσεται μέσα στις δεξαμενές του βιολογικού καθαρισμού ταχύτατα και η βιολογική ισορροπία του συστήματος επιτυγχάνεται από τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου του βιολογικού καθαρισμού. Οι βιολογικοί καθαρισμοί της REWATEC είναι σχεδιασμένοι προκειμένου να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του EN 12566-3.

Τόσο το σύστημα Solido όσο και το πρωτοποριακό Fluido είναι σχεδιασμένα προκειμένου να διαχειρίζονται τη λυματολάσπη  του βιολογικού καθαρισμού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποφεύγοντας φαινόμενα κανιβαλισμού των μικροοργανισμών αλλά και εξαφάνισης του μικροβιακού φορτίου. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της δυνατότητας των βιολογικών καθαρισμών της REWATEC να μεταφέρουν λυματολάσπη μεταξύ των διαφορετικών σταδίων επεξεργασίας του βιολογικού.

Το βιολογημένο νερό προορίζεται κατά κανόνα για υπεδάφια διάθεση η οποία επιτυγχάνεται με κατάλληλο εξοπλισμό. Τα συστήματα της REWATEC με την κατάλληλη και τακτική εποπτεία και συντήρηση είναι σε θέση να λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία για πολλά χρόνια. Η ποιότητα κατασκευής καθώς και η μεγάλη αντοχή των δεξαμενών σε φορτίσεις δίνει το μοναδικό πλεονέκτημα στις δεξαμενές των βιολογικών συστημάτων της REWATEC να τοποθετούνται εντός εδάφους, χωρίς καμία σκυροδέτηση και σε άμεση επαφή με το έδαφος.

Επιπρόσθετα, το σχήμα τους μειώνει δραματικά τις απαιτήσεις για εκσκαφή μέχρι και 50%. Τέλος οι άριστες μηχανικές ιδιότητες καθώς και ο εξειδικευμένος σχεδιασμός των δεξαμενών της REWATEC δίνει τη δυνατότητα στους εγκαταστάτες να τις τοποθετούν ακόμα και σε σημεία που διέρχονται οχήματα. Οι δεξαμενές του βιολογικού συστήματος της #015293 συνοδεύονται από εγγύηση 25 ετών.