Προϊόντα: Ποιοτικά και οικονομικά

Επίτοιχοι λέβητες αερίου

Επίτοιχος λέβητας αερίου Unical

• Συστήματα αντιπαγωτικής προστασίας και κατά της εμπλοκής του κυκλοφορητή.
• Διπλοί αισθητήρες θερμοκρασίας NTC στα δίκτυα θέρμανσης, ζεστού νερού χρήσης.
• Ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος ανάλογα με τις απαιτήσεις θέρμανσης (χωρίς επέμβαση στη βαλβίδα αερίου).
• Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων.
• Αυτόματη διάγνωση μη ορθής λειτουργίας.
• Προστασία IPX 4D.
• Υψηλή απόδοση και σε μειωμένο φορτίο.
• Ηλεκτρονική έναυση και ρύθμιση.
• Λειτουργία βαλβίδας αερίου έως -20°C.