Προϊόντα: Ποιοτικά και οικονομικά

Επίτοιχοι λέβητες αερίου

Επίτοιχος λέβητας αερίου Unical

• Συστήματα αντιπαγωτικής προστασίας και κατά της εμπλοκής του κυκλοφορητή.
• Διπλοί αισθητήρες θερμοκρασίας NTC στα δίκτυα θέρμανσης, ζεστού νερού χρήσης.
• Ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος ανάλογα με τις απαιτήσεις θέρμανσης (χωρίς επέμβαση στη βαλβίδα αερίου).
• Ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων.
• Αυτόματη διάγνωση μη ορθής λειτουργίας.
• Προστασία IPX 4D.
• Υψηλή απόδοση και σε μειωμένο φορτίο.
• Ηλεκτρονική έναυση και ρύθμιση.
• Λειτουργία βαλβίδας αερίου έως -20°C.

 

 

 

 

Επίτοιχος λέβητας αερίου Baltur

  • Καυστήρας πετρελαίου Diesel.

  • Μονοβάθμια λειτουργία (Οn/Οff).

  • Ικανότητα συνεργασίας με κάθε τύπο λέβητα.

  • Υψηλής πίεσης νεφοποίηση του καυσίμου.

  • Δυνατότητα επίτευξης βέλτιστων τιμών καύσης με ρύθμιση του αέρα και της θέσης της κεφαλής.

  • Εύκολη συντήρηση που οφείλεται στο γεγονός ότι η μονάδα διασκορπισμού είναι προσβάσιμη χωρίς απαιτείται η απομάκρυνση του καυστήρα από το λέβητα.

  • Μηχανικό ντάμπερ ρύθμισης της εισαγωγής αέρα.

  • Συνοδεύεται από: επταπολικό ταχυσύνδεσμο, φλάντζα ανάρτησης και θερμομονωτική φλάντζα, βίδες και παξιμάδια για την στήριξη της φλάντζας, δύο εύκαμπτους σωλήνες, φίλτρο, μπέκ και τεχνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης.

  • Κατόπιν ζήτησης: Λειτουργία με biodiesel.